Czy chwilówki są legalne?

Tak, chwilówki są legalne w Polsce i regulowane przez prawo. W Polsce chwilówki są udzielane przez firmy pozabankowe, a ich oferta jest ściśle regulowana przez prawo.

Regulowane przez Ustawę o kredycie konsumenckim, która weszła w życie w 2011 roku. Ustawa ta ustanawia maksymalne koszty pożyczek, które firmy pożyczkowe mogą pobrać od swoich klientów, oraz wymaga, aby firmy pożyczkowe udzielały pożyczek w sposób transparentny i przejrzysty.

W Polsce nie ma żadnego limitu dotyczącego maksymalnej kwoty chwilówki, jednak ustawa nakłada limity na opłaty i prowizje związane z udzieleniem pożyczki. Firmy pożyczkowe nie mogą pobierać opłat wyższych niż 25% pożyczanej kwoty oraz 30% rocznie od pożyczanej kwoty.

Warto pamiętać, że ustawa o kredycie konsumenckim nie jest jedynym prawem regulującym działalność firm pożyczkowych. Są one również objęte innymi przepisami prawnymi, takimi jak Ustawa o usługach płatniczych, Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, a także przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i reklamy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top