Czy firmy pożyczkowe dzwonią do pracodawcy?

Niektóre firmy pożyczkowe mogą dzwonić do pracodawcy w celu potwierdzenia informacji o zatrudnieniu i dochodach klienta, zanim udzielą mu pożyczki. Jest to często stosowane w celu zabezpieczenia interesów firmy pożyczkowej i upewnienia się, że klient jest w stanie spłacić pożyczkę.

W Polsce jest to jednak dozwolone tylko wtedy, gdy klient wyrazi na to zgodę. Firmy pożyczkowe nie są upoważnione do uzyskiwania informacji o zatrudnieniu i dochodach bez zgody klienta.

Jeśli klient wyraża zgodę na kontakt z jego pracodawcą, firma pożyczkowa może zadzwonić do niego i zadać kilka pytań dotyczących jego zatrudnienia i dochodów. Proces ten powinien być szybki i bezproblemowy, a firma pożyczkowa powinna zachować wszelką poufność informacji uzyskanych od pracodawcy.

Warto pamiętać, że klient może odmówić udzielenia zgody na kontakt z pracodawcą, co nie wpłynie na jego zdolność do uzyskania pożyczki. W takim przypadku firma pożyczkowa może zastosować inne metody weryfikacji, takie jak weryfikacja w oparciu o wyciąg bankowy lub inne dokumenty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top